Lịch Bloc Cực Đại TLV-04

Lịch Bloc Cực Đại TLV-04

Chiết Khấu % theo số lượng (Nhập Mã KM)
✅ In số lượng vui lòng LH: ☎ 0937 559 554

✅ Bao gồm:
✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp

✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL > 50

Lịch Bloc Cực Đại TLV-05

Lịch Bloc Cực Đại TLV-05

Chiết Khấu % theo số lượng (Nhập Mã KM)
✅ In số lượng vui lòng LH: ☎ 0937 559 554

✅ Bao gồm:
✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp

✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL > 50

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N02

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N02

<strong>✅ <span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Chiết Khấu</span> <span style=”color: #ff0000;”>%</span><span style=”color: #000000;”> theo số lượng</span> (Nhập Mã KM)</span>
<span style=”color: #0000ff;”>✅ In số lượng vui lòng LH: <span style=”color: #ff0000;”>☎ 0937 559 554</span></span><span style=”color: #0000ff; font-size: 12pt;”>
</span></strong>

<strong>✅ Bao gồm:</strong><strong>
</strong>✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
<span class=”field-value”>✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
</span><span class=”field-value”>✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D</span><span class=”field-value”>
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp</span><strong><span class=”field-value”>
</span><span class=”field-value”>✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL &gt; 50</span><span class=”field-value”>
</span></strong>

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N07

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N07

<strong>✅ <span style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;”>Chiết Khấu</span> <span style=”color: #ff0000;”>%</span><span style=”color: #000000;”> theo số lượng</span> (Nhập Mã KM)</span>
<span style=”color: #0000ff;”>✅ In số lượng vui lòng LH: <span style=”color: #ff0000;”>☎ 0937 559 554</span></span><span style=”color: #0000ff; font-size: 12pt;”>
</span></strong>

<strong>✅ Bao gồm:</strong><strong>
</strong>✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
<span class=”field-value”>✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
</span><span class=”field-value”>✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D</span><span class=”field-value”>
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp</span><strong><span class=”field-value”>
</span><span class=”field-value”>✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL &gt; 50</span><span class=”field-value”>
</span></strong>

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N08

Lịch Bloc Cực Đại TLV-N08

Chiết Khấu % theo số lượng (Nhập Mã KM)
✅ In số lượng vui lòng LH: ☎ 0937 559 554

✅ Bao gồm:
✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp

✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL > 50

Lịch Bloc Cực Đại TLV-P01

Lịch Bloc Cực Đại TLV-P01

Chiết Khấu % theo số lượng (Nhập Mã KM)
✅ In số lượng vui lòng LH: ☎ 0937 559 554

✅ Bao gồm:
✓ Bloc Lịch 365 ngày
✓ Kích thước: 25×35cm
✓ Giấy Couche Matt: 70gsm
✓ Bìa treo Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Hộp In Metalize, Bế Nổi 3D
✓ Túi Vải không dệt cao cấp

✓ Ép kim thông tin doanh nghiệp cho SL > 50